Miljøveien gjennom IndustriParken


Industriparken Eiendom AS eier veien/Miljøvegen som går gjennom områdene på Industriparken.

Miljøveien

Miljøveien går gjennom våre områder som vist på bildet. Ved siden går det også en elv, med grønne vekster spredt utover områdene.

Se flere bilder

Ny betalingsordning  for kjøring på Miljøveien fra 1.11.2018


Oblatene forsvinner

Vi starter med automatisk skiltgjenkjenning fra 1.11.2018 og oblatene forsvinner.

Det blir også mulig med enkeltpasseringer for kr 25,-. Les om betaling av enkeltpasseringer og abonnement her

Abonnementene fortsetter som før. Gå inn på www.youpark.no – for å velge og registrere det abonnementet som passer for deg/dere.  Dere kan da selv administrere bilbytter.

Fra 1.11.2018 vil avgift for ett års bruk av veien være:

Kr 2 400      Full pakke – max fire kjøretøy for husstand og venn/familie/kjæreste osv som bor utenfor området for bomvei                              

Kr 1 400       Full pakke – max fire kjøretøy for husstand og venn/familie/kjæreste osv som bor utenfor området for bomvei – hvor en av bilene på husstanden er el-bil

Kr 1 400       Ett kjøretøy/personbil

Kr 700           En el-bil

Man kan også velge firmaabonnementwww.youpark.no – bare skroll nedover under de andre abonnement-typene.

Ved å ta i bruk Miljøveien aksepterer du samtidig avtalen som ligger her

Er det noe du lurer på eller noe som ikke fungerer – ta kontakt med berit@industriparken.no eller ring IndustriParken på  41 17 33 42